Vad är Berättarministeriet?

Stiftelsen Berättarministeriet stöttar lärare och elever på skolor med högt socioekonomiskt index. Stiftelsen erbjuder kompetensstärkande insatser till lärare och kostnadsfria, kreativa, skolprogram. I skolor med högt socioekonomiskt index är behörigheten till gymnasiet långt lägre än riksgenomsnittet.  Vårt uppdrag är att vara ett stöd för dessa skolor och elever.

Berättarministeriet är politiskt och religiöst obunden och icke vinstdrivande. Verksamheten är möjlig tack vare nära samverkan mellan tre sektorer: privat, offentlig och ideell. 

Berättarministeriet
Berättarministeriet

Berättarministeriet erbjuder kostnadsfria skolprogram som lockar elever att, oavsett kunskapsnivå, erövra det skrivna ordet. Med hjälp av lärarhandledning, elevmaterial, artefakter, filmer och brev som skickas till klassen genomförs programmen i klassrummet. Berättarministeriets utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm, Gamlestaden i Göteborg och på Värnhem i Malmö. Skolor som ligger i närområdet kan starta skolprogrammet med ett besök på utbildningscentret.

Alla Berättarministeriets skolprogram är språkutvecklande, ämnesövergripande och förankrade i kursplanerna i Lgr 22. Programmen är utvecklade i samarbete med lärare på skolor i våra upptagningsområden. Skolprogrammen ger även eleverna möjlighet att komma ut ur klassrummen och möta demokratiska institutioner i samhället som universitet, folkbibliotek och museum.

Berättarministeriet