Varmt välkommen till Berättarministeriets skolprogram:

Den mystiska lådan

Den mystiska lådan är ett äventyr där eleverna fördjupar sin bekantskap med redaktör Schwartz. Programmet vänder sig till årskurs 3 och 4 och syftar till att stärka ämneskunskaperna i svenska och svenska som andraspråk.

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index genom kostnadsfria skolprogram och kompetensutveckling. Vi har utbildningscenter i Gamlestaden i Göteborg, i Hagsätra och Husby i Stockholm och på Värnhem i Malmö, dit skolklasser kommer för att starta ett av våra skolprogram. Skolor som ligger utanför det geografiska upptagningsområdet får artefakter och elevmaterial skickade till klassrummet. Gemensamt för alla skolprogram är att de är ämnesövergripande, språkutvecklande och förankrade i kursplaner Lgr22. Programmen främjar även lärarens utveckling genom kollegialt lärande och lärande samtal med våra pedagoger.

Den mystiska lådan

Oförklarliga saker har börjat hända på Berättarministeriet. Eleverna får rycka in till förlagets räddning, och det blir början på en hisnande detektivresa som sträcker sig ända från Egypten till Kiruna.

Story

Efter ett inbrott på bokförlaget, där ingenting stals, misstänker redaktör Schwartz att tjuvarna var på jakt efter redaktörens mystiska lådor. Redaktören ber om elevernas hjälp att skydda en av lådorna medan hen försöker ta reda på vad det är som pågår. Med jämna mellanrum dyker nya ledtrådar upp, som redaktören genast skickar till klassrummet för analys …

Syfte

Skolprogrammet Den mystiska lådan vilar i gränslandet mellan verklighet och fantasi i kombination med lustfyllt lärande. Syftet är att uppmuntra elevernas nyfikenhet och skapa tilltro till den egna språkliga förmågan.

Lektioner
12 –14
Årskurs
3 –4
Ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Spela videoklipp