Återkoppling från lärare

Så här säger lärare som genomfört Berättarministeriets skolprogram:

”Eleverna var helt inne i storyn efter inbrottsfilmen.”
”Programmet är ett bra komplement till befintlig undervisning i svenska. Ger mer tyngd att någon extern och expert trycker på sådant vi arbetar med i klassrummet. Ett lustfyllt arbetssätt som är enkelt att bygga vidare på. ”
“Bra material som funkar för både elever på högre nivå och de som inte riktigt knäckt läs- och skrivkoden.”
”Vi har börjat med kooperativt lärande. Det har också fungerat bra i det här programmet. Alla elever har inkluderats i arbetet när de jobbar i sina lärgrupper.”
”En fantastisk upplevelse för min klass! De har med spänning följt lådan genom hela historien. Alla detaljer var väl genomtänkta och eleverna har varit delaktiga i allt vi gjort. Ett lustfyllt lärande!”
”Fantasin har fått hålla i länge med den här storyn. Det är viktigt med fantasi. De är fortfarande barn.”
”Bra med frågor direkt i texten. Naturligt att stanna upp i läsningen och fråga eleverna. De har i textsamtalen också övat på att acceptera att någon annan tycker annorlunda, och att det är okej.”
”Bra med en extern mottagare av elevernas texter.”